букова дървесина


дървенa дръжкa (за метли)

Дължина - 1м, 1.2м , 1.3м , 1.4м;
Дебелина - 24-25 мм;
Дръжка с пластмасов цилиндричен или конусовиден винт;

дървенa дръжкa (за метли) дървенa дръжкa (за метли)
дървенa дръжкa (за метли) дървенa дръжкa (за метли)
дървенa дръжкa (за метли) дървенa дръжкa (за метли)
дървенa дръжкa (за метли) дървенa дръжкa (за метли)
дървенa дръжкa (за метли) дървенa дръжкa (за метли)
дървенa дръжкa (за метли) дървенa дръжкa (за метли)